Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

godło ksm

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Jedliczu powstało w 1997 roku. Jego reaktywacja nastąpiła w 2007 roku. Spotkanie odbywają się w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej. Prezesem KSM-u w Jedliczu jest Mirosław Ginalski, funkcję księdza asystenta pełni ks. Andrzej Kopcza. Stowarzyszenie zrzesza 20 członków, uczniów szkół średnich jak i gimnazjum.
Głównymi zadania KSM-u, które wynikają z jego statutu, jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia. Organizowane są więc spotkania formacyjne, które dotyczą rozmaitych kwestii naszej wiary. KSM-owicze mogą także rozwiewać wszelkie swoje wątpliwości dotyczące nie tylko spraw wiary, ale też codzienności, kwestii moralnych, na spotkaniach o nazwie „Skrzynka pytań”, gdzie anonimowo zadawane są pytania, a następnie wspólnie, z pomocą księdza asystenta staramy się udzielać na nie odpowiedzi. Na spotkaniach przybliżane są także sylwetki patronów KSM-u – św. Stanisława Kostki i błogosławionej Karoliny Kózkówny.
Tradycją KSM-u w Jedliczu jest coroczna organizacja czuwania wielkopiątkowego w naszym kościele.
Członkowie stowarzyszenia integrują się ze sobą poprzez zabawy w czasie spotkań pod nazwą „Pogodny wieczorek”, ogniska na zakończenie roku formacyjnego lub wspólne wieczory filmowe.

 

Kierownictwo KSM Jedlicze 2018 - 2020

 


Asystent - ks. Marek Duda

Prezes - Mirosław Ginalski

Zastępca Prezesa - Jakub Wajda

Skarbnik - Kamila Uliasz

Sekretarz - Anna Klatka

Zastępca Sekretarza - Jagoda Rymar

 

Dziękujemy Krzysztofowi Śmiglowi, któy pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Oddziału przez ostatnie dwa lata
i Ks. Andrzejowi Kopczy, który pełnił funkcję Ks. Asystenta Oddziału przez ostatnie trzy lata.

 

 

 

Zbliżające się święta i uroczystości

  • 24 czerwca - Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
  • 28 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • 29 czerwca - Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
  • 3 lipca - Święto św. Tomasza, apostoła
1.png6.png4.png6.png9.png0.png
1
Online