W naszej parafii posługę kapłańską sprawują:

  • ks. Stanisław Turoń - proboszcz
  • ks. Andrzej Kopcza - wikary
  • ks. Robert Siuzdak - wikary
  • ks. Grzegorz Rucyk - wikary
Go to top